VanDeStraat

Popliedjes op z’n Gronings

vandestroat

Kinst ons nog nait, din wordt t ja hoogste tied
Dit is Grunneger pop mit n knipoog derbie
Ik kin die nog nait, mor doe staaist hier veur mie
Wie moaken meziek veur elkenain dus ook zeker veur die

 

Verzet die nait laanger en blief nait stil stoan
Kinst t gevuil nait meer stoppen dus loat die nou mor goan

 

T Woord, VanDeStroat, t Woord, VanDeStroat

Luuster mor ais noar dizze melodie, de Grunneger toal moakt ons apmoal blied (2x)

 

Recht oet Knoal wie hebben Jetse op drum
Wacht mor tot Tom op zien bas ook begunt
Din pakt Hans zien pensörgel en speult ook nog mit
En ons Mervyn speult en zingt, t is sikkom n hit
Rins op gitaar der bie, da’s wel zo goud
Wat is dat ja weer mooi, wat klinkt dat ja weer goud

 

T Woord, VanDeStroat, t Woord, VanDeStroat

Luuster mor ais noar dizze melodie, de Grunneger toal moakt ons apmoal blied (2x)

 

Joa wie nemen die. Joa wie nemen die ooh
Vrouger of loater
Leuf mie op mien woord jar
Hol die poedie in de goaten wat
Dit is VanDeStroat

 

T Woord, VanDeStroat, t Woord, VanDeStroat

Luuster mor ais noar dizze melodie, de Grunneger toal moakt ons apmoal blied (2x)